Trivselgolfen

 Trivselgolfen spelas i år följande onsdagar:

Trivselgolfen på onsdagar, 9 hål, årgång 2019.

Seniorernas trivselgolf 9 hål startade vecka 14, onsdagen den 3 april. Det var 2 veckor före påsk men vi kom inte igång förrän vecka 17. De 3 första veckorna var vi för få deltagare.

Vi avslutade vecka 40, onsdagen den 2 oktober. Vi spelade varje vecka förutom 5 onsdagar.

Det var veckorna 14-17 (för få deltagare), vecka 18 (1:a maj) samt Wittsjöveckan vecka 28.

I år har vi haft 154 starter på 22 onsdagar lite bättre än förra och förförra  året, men sämre än 2016 då vi hade 297 starter, men på 25 onsdagar.

Det har varit 25 olika deltagare (det är 3 mer än förra året och 2017 men 6 mindre än 2016) och det är 7 som har spelat ganska regelbundet (de övriga 18 har spelat mellan 1 och 5 gånger)

Sedan 10 år tillbaka (förutom de 3 senaste) har antalet spelare som deltagit någon gång hela tiden legat mellan 30 och 37. År 2012 och 2013 toppade med 37 resp 36 deltagare

För 7 år sedan deltog cirka 10 spelare/gång. Sen hade vi en ökning  de följande åren fram till och med 2016 då vi hade ett snitt på mellan 11 och 12 och nu är vi nere på cirka 7 deltagare per gång.

Antalet deltagare har alltså minskat de senaste åren men glädjande nog har nya spelare tillkommit så att vi ligger på ungefär samma nivå.

Priset som flitigaste Trivselgolfare delades mellan Bengt Olsson, Birgit Svensson och Arne Hagelvik med 20 starter (bara missat två gånger).

Britt Olsson belade fjärdeplatsen med 18 starter.

På 5:e plats kom Stanley Hallström med 15 starter

6.e platsen delades mellan Carl-Erik Granqvist och Lisa Nilsson med 11 starter.