Tävlingsbestämmelser

TÄVLINGSBESTÄMMELSER  FÖR  WITTSJÖ  GK  2018

Rev  mars 2016

Generellt

För alla tävlingar gäller ”Regler för Golfspel 2016, SGF:s Spel- och Tävlingshandbok, SGF:s Tävlingsbestämmelser, Lokala Regler för Wittsjö GK samt för viss tävling uppsatta regler

Lokala Regler samt tillfälliga lokala regler finns vid receptionen samt vid 1:a

ns tee

Deltagande

För att deltaga i tävling krävs officiellt handicap (36), om inget annat anges i inbjudan

För att erhålla pris och komma med i prislistan måste man ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Klassindelning

Klass A   hcp                    – 12,4

Klass B   hcp            12,5 – 24,4

Klass C   hcp            24,5 – 36,0

Klass D   hcp              37  –  54   (vissa tävlingar enl inbjudan)

Tävlingar utan markering i programmet

Tävlingarna är öppna för alla golfare

Tävlingar med markering i programmet

Tävlingarna är öppna endast för klubbens medlemmar

Partävling

Minst en i paret måste vara 18 år eller äldre om inget annat anges i tävlingsinbjudan

Bägge spelarna måste ha EGA Exakt Tävlingshandicap för att erhålla pris samt för att komma med i resultatlistan

Antal hål

18, om inget annat anges i tävlingsinbjudan

Tävlingstee

Damer från röd tee, Herrar från gul tee

Damer 70 och äldre, valfri röd eller orange tee, Herrar 75 och äldre,  valfri gul eller röd

Valet av tee skall göras vid tävlingsanmälan

Tävlingsinbjudan

Anslås senast 14 dagar före tävling och skall även finnas på golf.se/min golf

Anmälan till tävling

Anmälan till tävling ska göras via golf.se/min golf, alt WGK:s kansli, senast kl 12.00 tre dagar före tävling, dvs vanligtvis torsdag. Vid alla tävlingar, se tävlingsinbjudan. Efter anmälningstidens utgång är anmälan bindande och medför skyldighet att erlägga anmälningsavgift

Startlista

Anslås senast kl 13.00 dagen före tävling på arrangerande klubb och läggs samtidigt ut på golf.se/min golf

Tävlingsdagen

Tävlingsdeltagare ansvarar  för att rätt handicap finns registrerat i GIT och på scorekortet

Spel med högre handicap än det verkliga på tävlingsdagen innebär diskvalifikation

Anmälningsavgift

Senior: Singeltävling och deltagande i partävling, 100 kr, om inget annat anges i inbjudan

Junior: Singeltävling och deltagande i partävling, 50 kr, om inget annat anges i inbjudan

Knattar upp till och med 12 år, 25 kr, om inget annat anges i inbjudan

Tävlingsgreenfee

Halv ordinarie greenfee

Innehavare av 4-lingenkortet erlägger ingen greenfee. Detta gäller fullbetalande alla dagar samt vardagsmedlemmar vardagar

Prisutdelning

Prisutdelning sker efter att varje klass är slutspelad om inget annat anges i inbjudan

Pris skall avhämtas av pristagare. Vid förhinder att närvara skall pristagaren ange ombud eller till tävlingsledningen meddela annan överenskommelse. I annat fall uppflyttas nästkommande pristagare.

Resultatlista

Anslås senast dagen efter tävlingens slut på arrangerande klubb och läggs samtidigt ut på golf.se/min golf

 

Uteblivande från tävling

Avanmälan skall göras före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång är anmälan bindande och medför skyldighet att erlägga anmälningsavgift

VÄLKOMNA   TILL  2018  ÅRS  TÄVLINGAR