Styrelsen

  1. Bengt Eklöf Ordförande
  2.   
  3. Vice Ordf. Jan Nyman

    Ordförande medlemskommittén: Siv Harrysson

    Skattmästare: Åke Thelandersson

Thomas Larsson ordf Junior elit

Lennart Karlsson  ordf bankommittén

Matilda Ludvigsson ordf Damkommittén

 

 

 

foto: Matilda Ludvigsson, Bildtjänst