Styrelsen

 

foto: Matilda Ludvigsson, Bildtjänst