Seriegolf

Seriegolf för medlemmar i Wittsjö Golfklub

Även 2018 tänker vi ha seriespel öppet för alla medlemmar i Wittsjö GK.
Spelupplägg:
Seriespelet spelas i 2-mannalag.
Spelformen är bästboll/poängbogey. 9-hål. (Hål 1-9). Det krävs minst 16 lag för att vi ska starta. Vid 16 lag kommer lagen att lottas in i 4:a grupper där varje lag spelar tre matcher. Vinnaren i varje grupp möts i en finalomgång, där det slutliga vinnarparet utses.
Spelschemat kommer att fastställas efter hur många lag som anmäler sig.
Anmäl ert lag senast den 27 april
Anmälan sker genom att betala in 300 kr per lag till Wittsjö golfklubb, bankgiro 279-7033. Ange Bästboll och namnet på laget.
Skicka samtidigt uppgifter om laget till bengtgunnarsson@outlook.com
– Lagets namn
– Golf-ID och namn på lagmedlemmarna
– Kontaktperson för laget med e-postadress och telefonnummer
Så fort lottningen är klar publiceras spelschema.
Spelomgångar
”Hemmalaget” tar i första hand kontakt med det lag som man skall spela mot. Det är spelarnas gemensamma ansvar att spelomgången äger rum. Boka alla matcher med spelarnas golf-ID i GIT. Länk till bokningssidan på Wittsjös hemsida.
Ni får spela matcherna när ni vill, bara omgångarna är klara följande datum:
Omgång 1 20 maj
Omgång 2 17 juni
Omgång 3 6 juli
Finalspel den 26 augusti.
Om en match inte spelats senast sista datum för omgången, blir båda lagen utan poäng.
Beroende på antalet lag som anmäler sig, kan det ske justeringar av datum.
Handicap
Tag ditt dagsfärska hcp och bestäm ditt spelhcp enligt slopetabell. Du har rätt till 90 % av ditt spelhcp, avrundat till närmaste heltal.
Ex. Herr – Gul tee. Du har mellan 22,3-23,1 i hcp. Ditt spelhcp blir 25,0. Ditt spelhcp i seriegolfen blir 25 x 0,9 = 22,5 avrundat till närmaste heltal, d.v.s. 23. Du får då 23 slag över 18 hål. Eftersom vi spelar 9 hål så har man i detta exempel 12 slag på hål 1-9.
Spelresultat och redovisning
Det ska tydligt framgå på scorekortet vems poäng som skall räknas på respektive hål. När poängen har summerats får vinnande lag 3 p, vid oavgjort får lagen en poäng vardera.
Signera scorekorten och skriv tydligt lagets namn, att det gäller ”Bästboll” och lämna in dem i brevinkastet till kansliet. Skicka också resultatet på mail till info@wittsjogk.se.
Efter varje omgång får ni alla resultat och aktuell tabell på hemsidan under medlemssidor.
Vid frågor kontakta Bengt Gunnarsson, 070-8137181, bengtgunnarsson@outlook.com  eller Bengt Eklöf 070-3716882, bengt.eklov51@gmail.com

Välkommen med er anmälan önskar
Medlemskommittén