Seniorkommittén

På den här sidan kommer det som berör alla delar av seniorernas spel att finnas.

Om du vill läsa om de olika aktiviteterna kan du använda flikarna under Seniorkommittén eller  klicka på respektive aktivitet nedan:

Seniorgolfen  Trivselgolfen   Tisdagsutflykterna   Vintergolfen

 

 

Avslutning i Senior- och Trivselgolfen 2016-10-20

Dagen startade med 4-klubbs tävling över 10 hål, 1-5, 14-18. Segrade gjorde Jan Dahlqvist med 21 poäng.2016-22-10-14-01-22

Efter prisutdelning följde så:

SENIORKOMMITTENS SÄSONGAVSLUTNING 2016

Stf ordf. Frans Rube hälsade seniorerna välkomna. Loie Karlsson, ordinarie ordf, låg hemma medtagen efter gårdagens knäledsoperation. På dagordningen; Val av ordförande 2017, inkommet förslag till utflyktsprogram, övriga frågor och slutligen prisutdelning för säsongen 2016.

1. Loie karlsson blev enhälligt vald till ordförande 2017.

2. Förslag förelåg om utflykter inom fyrlingen, Skepparslövs GK, Hässlegårdens GK samt Perstorps GK, med 2 ggr per bana. 1 gång på våren, 1 gång på efter-sommaren. Ytterligare förslag om 3 ggr per bana framkom under mötet, men beslutades att 2 ggr skall gälla. Förslagsställare – Loie Karlsson – påtar sig att samordna utflykterna samt vara tävlingsledare för samtliga.

3. Under övriga frågor ställdes förslag om att resultatet för en omgång torsdagsgolf skulle senareläggas till nästkommande spelomgång då dagen skulle starta med kaffe och fralla och prisutdelning för den gångna spelomgången. Avsikten med förslaget var att vi skulle uppnå större samhörighet inom seniorerna. Förslaget fick inget gehör utan röstades ner. folkSamtidigt med detta poängterades att det inte är nödvändigt att satsa 20 kr. för att delta på seniorernas torsdagsgolf – det är helt OK att tävla med alla men man kan då inte delta i prisutdelningen.

Före prisutdelningen honorerades Catharina och Eva för sina insatser med utflyktsprogrammet samt Arne för sin insats med statistikerna

Säsongens resultat och prisutdelning:

gunnar-aVi började med Trivselgolfen som startades 6 april och avslutades 12 oktober. Priset till flitigaste trivselgolfare tilldelades Gunnar Olofsson som deltagit varje gång -25 ggr – tätt följd av Arne Hagelvik med 23 starter. Övriga pristagare var: Bengt Olsson, Britt Olsson, Ingrid af Klinteberg,Pierre Sundin. Carl-Erik Granqvist och Christer Elofsson.

                                                                    Seniorgolfen (torsdagsgolfen) annikki-och-frassevanns övertygande av Annikki Heinonen som med sitt snittslag gick under banans par. Som vinnare blev hon 2017-års innehavare av Guldhammaren som hon dock lät stanna kvar i klubbrummet. Som 1:sta pris fick hon dessutom presentkort i golfshopen. 2:dra plats tog Jan Pettersson som följdes av Pierre Sundin, Rolf Dacke, Roland Olsson, Uno Andersson, Loie Karlsson, Lisbeth Bärlund, Arne Hagelvik och Kenneth Derzon.

Mötet avslutades och det bjöds till bords i Golfrestaurangen där måltidspriset sponsrats av seniorkommittens kassa med 50 kr, per kuvert.

Stft ordf. Frans Rube

Foton Eva Ulmfelt