Seniorkommittén

 

Seniorkommitténs målsättning är att kunna erbjuda golfspel under trivsamma former för klubbens seniorer.

Under 2020 kommer verksamheten bedrivas på liknande sätt som under det gångna året.

Det blir utflykter till andra banor, vilka vi besöker avgörs senare i år. Strävan är att utflykterna huvudsakligen kommer att förläggas till de banor som ingår i 4-lingen som vi då spelar en eller flera gånger. Första utflykten i april och sedan varannan eller var tredje vecka med uppehåll under juli månad.

På onsdagar spelar vi ”trivselgolf” över 9 hål. Vi startar på hål 1 under lågsäsongen och på hål 10 under högsäsongen. Verksamheten startar i början april.

På torsdagar spelar vi ”seniorgolf” över 18 hål. Alternativ dag i första hand tisdag – gäller de dagar seriegolf eller annan tävling är inbokad på torsdagen. Verksamheten startar i början april.

Seniorkommittén ansvarar även för ”vintergolfen” som spelas på vintergreener eller ordinarie greener beroende på banans kondition. Vi spelar tisdagar och torsdagar när vädret tillåter.

Under kommande år kommer vi att förutom poängbogey och slaggolf även spela andra trevliga spelformer som ex scramble, greensome.

Betr ansvaret för lokala regler tycker seniorkommittén att det ska ligga under bankommittén som ju ser till att vi har en bana av hög kvalité

Seniorkommittén ser också till att ”seniorsektionens blogg

I seniorkommittén ingår Loie Karlsson och Arne Hagelvik

Seniorgolfen  Trivselgolfen   Seniorutflykterna   Vintergolfen