PARTNERS

Klubben vilar på tre hörnpelare medlemmar, partners och gäster. På denna sida väljer vi att lyfta fram våra partners, som på fler sätt än ett assisterar klubben på sin väg framåt. Vi kommer fortsättningsvis att värka fram ett nytt system där vi skall lägga stor vikt vid att skapa affärsnytta för Wittsjö Golfklubbs partners. Vi är väl medvetna om att ingen företagare står stark helt ensam därför är vår intention att vara med om att skapa ett nätverk med och för ortens företagare. Vi kommer därför att ändra vår terminologi en aning och arbeta med ordet partner helt och hållet som ett första steg,

Vi kommer snart ut med en idé om hur detta skall se ut ha tålamod. sidan kommer att uppdateras senast under april månad.

Fram till dess två av årets träffar:

Fredagen den 18 maj är det dags för ”VårPartnerdagen” med start kl 14:00.

Fredagen den 31 augusti kör vi igen då är det ”Höstpartnerdagen” samling kl 14:00.

Kolla i inkorgen du som är partner till Wittsjö Golfklubb


Här kommer våra partners att presenteras: