Klubbchefs ansvarsområde på Wittsjö Golfklubb

 • -

Klubbchefs ansvarsområde på Wittsjö Golfklubb

Tjänsten som klubbchef är en ny befattning 2018

Vi ser framför oss följande innehåll i rollen som klubbchef;

 • Direkt underställd styrelsen
 • Övergripande ansvar för all verksamhet inom klubben och att dess verksamhet bedrivs på ett sätt som överensstämmer med gällande verksamhetsplan, fastställd budget och verksamhetens syfte
 • Adjungerad till styrelsen och klubbens kommittémöten
 • Leder klubbens samordningsgrupp med banchef, pro och restaurangansvarig i den dagliga verksamheten
 • Ansvarar för samtliga anställda inom klubben, inklusive anställning av personal i samråd med styrelsen
 • Service till medlemmar, kunder och gäster genom att finnas på klubben under spelsäsong så att verksamheten fungerar bra
 • Trivsel och säkerhet för alla som använder klubbens faciliteter
 • Vid behov förbereda och till styrelsen framlägga förslag till anpassning av verksamheten till följd av förändringar i yttre och inre förutsättningar
 • Att till verksamheten knutna entreprenörer fullgör sina förpliktelser enligt tecknade avtal och på ett sätt som skapar goodwill för klubben
 • Medverka vid genomförandet av klubbens tävlingsprogram i samverkan med tävlingskommittén
 • Följa upp klubbens utbildningsbehov för anställda och förtroendevalda
 • Ansvarar för klubbens kansli och reception i samverkan med berörd personal
 • Tjänsten är heltid som anpassas till uppdraget med en så kallad årsarbetstid. Tillträdesdag enligt överenskommelse.