Wittsjö Golfklubb söker en klubbchef

 • -

Wittsjö Golfklubb söker en klubbchef

 

Wittsjö Golfklubb  söker en Klubbchef

 

En viktig del för att möta framtiden inom Wittsjö golfklubb är att rekrytera en klubbchef inför golfsäsongen 2018.

 

Wittsjö golfklubb är belägen i norra Skåne och har idag ca 700 medlemmar. För att öka intresset för golfklubben kommer det inför 2018 att finnas nyproducerade stugor för boende i anslutning till golfanläggningen. Där finns en18-håls bana med en utmanande design, som ger alternativ och flexibilitet för alla kategorier av golfspelare.

 

Tjänsten som klubbchef är en ny befattning, därför är innehåll och ansvar i befattningen fortfarande påverkbart och hänsyn kommer att tas till den persons kvalifikationer, som tillträder befattningen.

 

Vi ser framför oss följande innehåll i rollen som klubbchef;

 • Direkt underställd styrelsen
 • Övergripande ansvar för all verksamhet inom klubben och att dess verksamhet bedrivs på ett sätt som överensstämmer med gällande verksamhetsplan, fastställd budget och verksamhetens syfte
 • Adjungerad till styrelsen och klubbens kommittémöten
 • Leder klubbens samordningsgrupp med banchef, pro och restaurangansvarig i den dagliga verksamheten
 • Ansvarar för samtliga anställda inom klubben, inklusive anställning av personal i samråd med styrelsen
 • Service till medlemmar, kunder och gäster genom att finnas på klubben under spelsäsong så att verksamheten fungerar bra
 • Trivsel och säkerhet för alla som använder klubbens faciliteter
 • Vid behov förbereda och till styrelsen framlägga förslag till anpassning av verksamheten till följd av förändringar i yttre och inre förutsättningar
 • Att till verksamheten knutna entreprenörer fullgör sina förpliktelser enligt tecknade avtal och på ett sätt som skapar goodwill för klubben
 • Medverka vid genomförandet av klubbens tävlingsprogram i samverkan med tävlingskommittén
 • Följa upp klubbens utbildningsbehov för anställda och förtroendevalda
 • Ansvarar för klubbens kansli och reception i samverkan med berörd personal
 • Tjänsten är heltid som anpassas till uppdraget med en så kallad årsarbetstid. Tillträdesdag enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av Bengt Eklöf tfn 070-371 68 82 och Åke Thelandersson tfn 070-580 72 01.

Ansökan skickas till klubbens e-post adress mona.mattsson@wittsjogk.se  senast den 15 november.

Ansökan ska innehålla meritförteckning och motivering varför man är intresserad av tjänsten. Ange även löneanspråk i ansökan.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Wittsjö Golfklubb