Vinnarna från vårmötet.

  • -

Vinnarna från vårmötet.

Följande glada medlemmar vann lottdragningen på vårmötet söndagen den 18 mars. Vi säger grattis till följande medlemmar som snabbt hade betalat in årets medlemsavgift redan i december 2017.

Kerstin Nilsson, Per Åke Hansson, Jörgen Johansson, Ingvar Carlberg, Thomas Sundgren, Tobias Stensson, Bengt Nilsson, Hähnel Hartmut, Gunilla Nilsson, Ingrid Skoglösa, Roland Olsson, Sune Nilsson, Karl-Johan Lindblad, Karsten Kristensson, Bo Persson.