VÅRMÖTET FLYTTAS FRAM

  • -

VÅRMÖTET FLYTTAS FRAM

Styrelsen tog igår beslutet att flytta fram 2020 vårmöte till i första hand 26 april kl 14.00.


Åtgärden är på direkt rekommendation från i första hand riksidrottsförbundet och mer tydligt från Svenska Golfförbundet. Anledningen är som ni förstår Coronaviruset och de riktlinjerna från förbundet att avhålla sig från att hålla sammankomster.

Vi kommer naturligtvis att ha alla handlingar, innehållande ekonomisk redovisning, budget, motioner samt styrelsens svar på dessa motioner, tillgängliga från nästa vecka främst digitalt för utskick men även om så önskas i pappersform.

Men vi avråder från besök på kansli om det inte är nödvändigt, detta gäller i synnerhet dig som befinner dig i någon av riskgrupperna.

Vi håller samtliga uppdaterade på händelseutvecklingen och om vi behöver göra ytterligare framflyttningar av mötet.

Städdagen

Städdagen den 21 mars genomförs enligt tidigare utskick.’

Styrelsen beslutade att genomföra städdagen, men utan att ha samlingar inomhus före eller efter. Vi har därför ingen servering utan vi uppmanar till att ha egen mat med.

Givetvis delar vi ut lunch biljetter som gäller för dagens rätt under vardagar säsongen 2020. Medtag handskar och så mycken egna redskap ni har.
Det är en hel del att göra efter stormarna. Ni som är hålchefer vet var ni tar vägen. De som är osäkra på uppgiften får hjälp av bankommittén.

Vi kommer även att ha en tre-klubbtävling efter städningen på ordinarie greener varmt välkomna/ Bankommittén.

Varma hälsningar från styrelsen genom klubbchefen i denna något ovanliga tid.