Sista chansen…

  • -

Sista chansen…

Måndag 7 december stänger  vi ordinarie tee och green på resterande hål. Efter det tillåts endast spel från vintertee till vintergreen.