Medlemsmöte i klubbhuset den 25:e september

  • -

Medlemsmöte i klubbhuset den 25:e september

Hej samtliga medlemmar är varmt välkomna till ett extra medlemsmöte, i syfte att informera och samtala kring klubbens utveckling. Allt enligt ordförande Bengts senaste brev. Här är punkterna

  • styrelsens ställningstagande till förslaget av ny bansträckning,
  • vår maskinpark,
  • erfarenheter och framtid för golfrestaurangen/kiosken,
  • behov av personal inom kansliet,
  • utvecklingen av medlemsantalet,
  • framtida årsavgift och hänsyn till friskvårdsbidraget,
  • erfarenheter/resultat av uthyrning våra stugor i form av golfpaket
  • kostnader och intäkter för klubben

Varmt välkomna kl 18:00 den 25 sept.

WGK