Lägesförbättring

  • -

Lägesförbättring

Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet.

Lättnad får tas med en scorekortslängd, dock ej närmre hål, enligt definitionen nedan.

Def: En boll som ligger på spelfältet, får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom en scorekortslängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.

Vi använder oss av lägesförbättring några dagar till framöver, till dess att banan torkat t ordentligt.