Höstgreenfee

  • -

Höstgreenfee

Från och med den 1/11 2020 är greenfee för 18 hål 250:-. Vi håller banan öppen så länge vi bedömer det lämpligt.