Det är dags för vårmöte i mars.

  • -

Det är dags för vårmöte i mars.

Den sista söndagen i mars som tidigare välkomna den 31 mars kl 14:00

Eventuella motioner skall vara kansliet tillhanda senast den 5 mars

Styrelsen