Covid-19

  • -

Covid-19

Klubben följer händelseutvecklingen noggrannt när det gäller Coronaviruset. Vi kommer att uppdatera er medlemmarnar  om händelseutvecklingen och vi kommer att följa de rekomendationer som föreläggs oss.