Årets första dragning av ”STÖTTA”

  • -

Årets första dragning av ”STÖTTA”

Idag genmfördes under seniorsamlingen årets första dragning i ”STÖTTA” lotteriet.
Vi säger grattis till innehavaren av lott nr 50 Jan Gustavsson.
Vi på klubben säger grattis
Notarius publicus Micke Rydell