Milstolpar

Milstolpar efter 1962

1966 togs de första skisserna för en utbyggnad fram och ärendet var återigen aktuellt 1970. Det dröjde dock till 1973 innan utbyggnaden av ytterligare nio hål påbörjades. 18-hålsbanan kunde tas i bruk 1975. Den officiella invigningen av 18-hålsbanan ägde rum i slutet av maj 1976.

Ur matrikeln för 1976 kan följande ord från dåvarande ordföranden Axel Roos citeras:
”När jag skriver detta så är det bara fjorton dagar kvar till den officiella invigningen av Wittsjö Golfklubbs 18-hålsbana. Tyvärr har vårregnen och den goda vårvärmen inte kommit så tidigt som beräknat. Banan kunde alltså varit i ännu bättre skick. Men vi hoppas att Hemming Sten och Sven Tumba skall trivas gott ändå och på sedvanligt sätt få alla åskådare att stortrivas, såväl de som spelar golf som de som ännu inte bestämt sig. Klubbmedlemmarna har verkligen anledning att känna glädja över den fina propaganda och stimulans som golfsporten i kommunen får genom denna invigning.”

I samband med att den utbyggda banan stod klar lämnade klubben ”Torpet” som klubbhus och flyttade in på själva Ubbaltsgården och fick därmed tillgång till bättre lokaliteter.

I övrigt kan noteras följande större händelser:

1983 Ny maskinhall och reparationsverkstad klar i den västra ladan vid Ubbaltsgården.
1989 Anlades grästee på samtliga hål och bevattningsanlägg-
ningen byggdes ut.
1991 Ombyggnation av restaurangbyggnaden klar.
1993 Träffades nytt arrendeavtal fram till år 2009. Samtidigt förvärvades samtliga byggnader med tillhörande mark samt gamla klubbhuset ”Torpet”.
1994 Invigdes nytt kansli, ny shop samt utbildningslokaler.
1998 Har ombyggnation av Klubbhuset slutförts och nya klubb-
lokaler togs i bruk under våren.
1999

 

Omfattande renoveringar av diken, dammar samt ombygg-
nad av parkeringsplatsen, utbyggnad av ett stort antal tees.

Under 90-talet har ett antal hål och greener byggts om och förbättrats.

2003 Ny bevattningsanläggning täckande hela banan.
2004 Investering i helt ny maskinpark.
2007 Toalett byggd vid kiosken efter nionde hålet.
2008 Restaurangverandan blev inglasad och försedd med braskamin.
Vildsvinen besökte banan. Elstängsel runt banan påbörjades.
2009 Maskinparken friköps och är helägt av klubben. Även en traktordriven ruffklippare köps in. Maskinhallen och kanslibyggnaden målas.
2010 Restaurangbyggnaden målas och fem fönster byts ut. Elskåpet byts ut.
2012 Stor gallring av träd, fairwaybevattning på hål 7
2013 Ny röd tee på hål 17, nya dräneringar har lagts ner på några hål samt gamla har spolats.
2014 Nytt nät på driving-rangen, schaktning på hål 4 för bättre sikt från tee.