Lokala regler

LOKALA REGLER FÖR WITTSJÖ GOLFKLUBB 2018

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla vid 1:a tee och på hem-

sidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

OUT OF BOUNDS – Regel 27-1

Out of Bounds markeras av vita pinnar. Om en boll spelas OOB vid stora vägen på hål 9, 15 eller 18 är bollen OOB även om den ligger på annan del av banan

 

VATTENHINDER – Regel 26

  1. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret
  2. Hål 17. Boll i vattenhinder. Spelare som inte väljer att spela från föregående plats (Regel 20-5, 26-1a) får droppa en boll i därför avsedd droppruta.

 

ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN – Regel 25-1

  1. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten är MUA
  2. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet – se Regel 25-2, anm 2.

PLUGGAD BOLL – Regel 25-2

 

Lättnad utökas till hela spelfältet, se sid 136-137.

OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL – 24-2

Om ett träd på spelfältet med stödpinne/stödpinnar har störande inverkan på spelarens stans eller på området för spelarens avsedda sving skall spelaren lyfta bollen och utan plikt droppa bollen enligt Regel 24-2b. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

 

BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN -Regel 18

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enl 18-2,18-3 eller 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdlagens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter  återplaceras.

 

AVSTÅNDSMÄTARE -Regel 14-3

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel ( t ex höjdskillnader eller vind-

hastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3

Plikt: Matchspel – Förlorat hål, Slagspel – Två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan två hål gäller plikten för nästa hål.

ORGANISK DEL AV BANAN – Regel 13

 

Alla stengärdesgårdar är organisk del av banan. Lösa stenar får inte tagas bort

ÖVNING – Regel 7

 

Övning är tillåten på därför avsedda områden.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln

Matchspel- Förlorat hål.  Slagspel- Två slag

Årsrevision mars 2017 av Alf Collin (regelansvarig) antagna av styrelsen 2017-03-07


Leave a Reply