Junior/Elit & Tävlingskommittén

Från 2019 har vi återigen separerat ovan nämnda kommitteér. Ledare för Junior/Elitkommittén är Thomas Larsson.

Utveckla junior/knatteverksamheten för att alla juniorer/knattar ska känna sig välkomna till klubben. Detta oavsett om målet är att tävla eller umgås. I samverkan med tränare locka fler juniorer/knattar till klubben och aktivt jobba med uppsökande verksamhet samt erbjuda aktiviteter för skolklasser, föreningar och grupper hos oss.

  • att i samråd med klubbens tränare genomförs schemalagd träning för juniorer från 13 år, knattar och elitgrupp.
  • att klubbens juniorer och elitgrupp bereds möjlighet att tävla på annan ort i första hand inom Skånes golfförbunds tävlingsverksamhet
  • att fastställa kriterier för kategorin elitspelare i klubben och till styrelsen föreslå vilka ersättningar respektive motprestationer som gäller för kategorin elitspelare
  • att i samverkan med klubbchefen fastställa träningsavgifter och administration för inbetalning av träningsavgifter
  • Att knatteträning bedrivs regelbundet med i första hand med hjälp av lämpliga juniorer. Att svenska golfförbundets material ”golf kul” används i knatteträningen
  • Att bidrag söks i samverkan med klubbchefen från svenska golfförbundet och idrottslyftet för knatteverksamheten
  • Att det regelbundet och med noggrannhet redovisas lokalt aktivitetsstöd. Ansvarig för redovisning till kommun och stat är klubbchefen
  • Att juniorer stimuleras att vara på golfklubben utöver träningstiderna. Ex genom ökad social gemenskap med bl a att grillkvällar anordnas för juniorer.
  • Att föräldrar till juniorer och knattar erbjuds prova på golf när deras barn tränar.

I junior/elitkommittén ingår; Thomas Larsson ordf. Andreas Hedlund, Martin Nilsson och Henrik Troedsson och Simon Svensson

……………………………………………………………………………………..

För Tävlingskommittén basar Emil Frederiksen.

Ansvarar för i samverkan med medlemskommittén att klubbens medlemmar erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter såväl tävlingsinriktat som sociala tävlingsformer både individuellt och i lag. Aktiviteterna ska främja den sociala gemenskapen och vända sig till såväl etablerade medlemmar och nya medlemmar.

Kommittén har följande ansvarsområde;

att lokala regler fastställs och allmänna bestämmelser följs, vidare ansvara för i samverkan med bankommittén att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk

att hålla sig informerad om Svenska golfförbundets regler för handicapsättning och ansvara för handikapsverksamheten inom klubben

att fastställa klubbens tävlingsprogram och tävlingsavgifter för respektive tävling

att beslutade tävlingar genomförs enligt Svenska Golfförbundets tävlingsbestämmelser samt förbereda och genomföra prisutdelningar

samverkan med medlemskommittén för marknadsföring av egna tävlingar och aktiviteter

att klubbens medlemmar erbjuds regelträffar och information om golfvett och speltempo

rekrytering och utbildning av erforderliga funktionärer finns till egna tävlingar

att klubben om möjligt deltar i svenska golfförbundets och Skånes Golfförbunds anordnade serier för dam, herr och juniorer.

Att deltagare i grönt kort utbildning genomför digitalt prov om golf regler.

I tävlingskommittén ingår; Emil Frederiksen, Mikael Rydell, Anders Carlén, Tommy Andersson, Ann-Christin Pålbrink, och Matilda Ludvigsson