J E T Kommittén

Juniorkommittén ingår från 2018 i en sammanslagning av Junior, Elit & Tävling den sk J E T kommittén. Vi ser klara fördelar med att integrera dessa tre vilktiga inriktningar. Vi hoppas på så vis att det skall bli en korsbefruktning med denna aktivitet. Vi tror att vi kan locka fler yngre och kvinnor till den tävlande delen av spelet golf. Vidare hoppas vi kunna skapa mentorer för juniorerna i deras satsningar. Kommittén träffas med jämna mellanrum för att skapa god kraft kring idrotten golf.

Sammankallande för J E T är Emil Fredriksson