Junior/Elit kommittén samt Tävlingskommittén

Från 2019 har vi återigen separerat ovan nämnda kommitteér. Ledare för Junior/Elitkommittén är Thomas Larsson.

 

Utveckla junior/knatteverksamheten för att alla juniorer/knattar ska känna sig välkomna till klubben. Detta oavsett om målet är att tävla eller umgås. I samverkan med tränare locka fler juniorer/knattar till klubben och aktivt jobba med uppsökande verksamhet samt erbjuda aktiviteter för skolklasser, föreningar och grupper hos oss.

  • att i samråd med klubbens tränare genomförs schemalagd träning för juniorer från 13 år, knattar och elitgrupp.
  • att klubbens juniorer och elitgrupp bereds möjlighet att tävla på annan ort i första hand inom Skånes golfförbunds tävlingsverksamhet
  • att fastställa kriterier för kategorin elitspelare i klubben och till styrelsen föreslå vilka ersättningar respektive motprestationer som gäller för kategorin elitspelare
  • att i samverkan med klubbchefen fastställa träningsavgifter och administration för inbetalning av träningsavgifter
  • Att knatteträning bedrivs regelbundet med i första hand med hjälp av lämpliga juniorer. Att svenska golfförbundets material ”golf kul” används i knatteträningen
  • Att bidrag söks i samverkan med klubbchefen från svenska golfförbundet och idrottslyftet för knatteverksamheten
  • Att det regelbundet och med noggrannhet redovisas lokalt aktivitetsstöd. Ansvarig för redovisning till kommun och stat är klubbchefen
  • Att juniorer stimuleras att vara på golfklubben utöver träningstiderna. Ex genom ökad social gemenskap med bl a att grillkvällar anordnas för juniorer.
  • Att föräldrar till juniorer och knattar erbjuds prova på golf när deras barn tränar.

 

I junior/elitkommittén ingår; Thomas Larsson ordf. Andreas Hedlund, Martin Nilsson och Henrik Troedsson och Simon Svensson

För Tävlingskommittén basar Emil Frederiksen. Mer info kommer.