Handlingar 2019

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

Styrelsen har under året bestått av:

Bengt Eklöf, ordf. Jan Nyman, vice ordf., tillika ordf. i sponsor- och marknadskommittén Siv Harrysson, ordf. i medlemskommittén Dina Gutrad, sekr. Anton Nilsson, ordf. i bankommittén Åke Thelandersson, kassör Andreas Hedlund, ledamot Styrelsesuppleanter har varit Lennart Karlsson och Torbjörn Svanberg

Adjungerade till styrelsen har varit:

David Enarsson, pro Mikael Jönsson, greenkeeper Mona Mattsson, kanslichef Mikael Rydell, klubbchef

De adjungerade har kallats för kännedom till föreningens styrelsesammanträden samt deltagit när så funnits skäligt. De har härigenom beretts tillfälle att komma med synpunkter och frågeställningar inför varje sammanträde. Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden samt vår- och höstmöte. Dessutom har det bjudits in till ett extra medlemsmöte.

Under året ersätts kanslichefen Mona Mattsson, som slutade med pension. Den tidigare befattningen som kanslichef ersätts med en ny tjänst som klubbchef med Mikael Rydell på den tjänsten. Ett syfte med klubbchefstjänsten är att klubbens ska marknadsföras mer och inte minst våra golfpaket med stugorna ska erbjudas golfare inom och utanför landet.

Årets ekonomiska resultat blev underskott på drygt 300 000  kr och detta beror bl.a. på ett underskott för golfrestaurangen, där vi har haft större personalkostnader och mindre intäkter än budgeterat. Styrelsen har noggrant analyserat bakgrunden till årets resultat och avser att göra det som är möjligt inför kommande år att minska kostnaderna och öka intäkterna för att uppnå en ekonomi i balans.

Styrelsens avsikt med de nya stugorna har varit lyckosamt, i stort har det budgeterade målet med 700 gästnätter uppnåtts. Dessutom har det framkommit många positiva synpunkter på våra stugor, vilket känns bra inför framtiden.

Beroende på en ovanligt varm och torr sommar uppstod markskador på banan, men genom klubbens möjligheter till bevattning begränsades skadorna. Under året framkom det många positiva kommentarer om att Wittsjö golfbana uppskattas för sin fina anläggning.

Antalet medlemmar i januari 2019 var 636 att jämföra med 682 föregående år vid motsvarande tid.  Antalet medlemmar fördelas mellan 177 kvinnor och 459 män. Antalet juniorer under 22 år är i klubben 55 till antalet, fördelat med 13 tjejer och 32 killar. En närmare analys av antalet juniorer under 13 år ger att vi har 23 juniorer under 13 år, fördelat på 8 tjejer och 15 killar.

Styrelsen ser allvarligt på minskning av antalet medlemmar och styrelsens målsättning är att utöka antalet medlemmar och då inte minst med knattar och juniorer. Antalet medlemmar har en avgörande betydelse och hela styrelsen och alla kommittéer arbetar också med alla kraft vidare med att öka medlemsantalet.

Under 2018 har det skett en förbättring när det gäller att medlemmar registrerat medlemsspel i GIT i jämförelse med tidigare år. Under 2018 finns det totalt med medlemsspel greenfeegäster mm totalt 21686 registrerade golfrundor. Föregående år 2017 fanns det 21252 registrerade golfrundor.  Intressant är också att notera att av antalet möjliga bokningsbara rundor (67 000) på Wittsjö golfklubb var 33 % bokade. Mest bokade rundor var under juli månad med 48 %.

Styrelsen ser positivt på framtiden och vi måste alla hjälpa till med rekrytering av nya medlemmar och att få nuvarande att stanna kvar i klubben samt försöka få fler greenfeegäster.

Ett stort och förtjänstfullt arbete har lagts ner i samtliga kommittéer och många övriga och frivilliga insatser har gjorts under året. Styrelsen vill här rikta ett varmt tack för det engagemang och arbete som har gjorts till fromma för klubbens bästa.

Styrelsen framför också ett stort tack till klubbens sponsorer.

Vi vill också rikta vårt varma tack till all vår personal samt våra medlemmar för verksamhetsåret.

 

Bankommitténs verksamhetsberättelse 2018

Inför säsongen 2018 stängdes golfbanan i god tid för att utföra de sedvanliga vinterförberedelserna. Vintern 2017/2018 visade sig bli relativt mild men varaktig. Gräset stod emot prövningarna ganska bra och vi kunde öppna vår anläggning med sommargreener relativt tidigt även denna säsong. Vi lyckades med att hålla vildsvinen utanför elstängslet denna vinter vilket var skönt med tanke på skadorna de gjorde på banan året innan.

Vi fick vinterväder ganska sent detta år och vårens ankomst blev försenad. Därför tog det lite extra tid innan skadorna på bland annat greenerna kunde läka ihop. Efter en kall säsongsinledning kom ett mäktigt högtryck som gjorde vår banan torr som fnöske. Den klarade sig ändå relativt bra, om man jämför den med andra närliggande banor som drabbades värre. Banan är i mitt tycke bäst när den är lite halvtorr. Denna sommar blev det dock för lite nederbörd totalt sett med brända fairways och tees som följd. Med lärdom av torkan så behöver vi på sikt utöka bevattningen på några platser som fick mycket stryk under sommaren, bland annat fairway på hål 16. Vi fick under långa perioder beröm för banan som var lysande stora delar av säsongen. Dessvärre gjorde torkan att klipphöjden på greenerna fick justeras uppåt vilket gav långsamma greener en period. Enligt greenkeepern så fanns inget val om greenerna skulle ha en chans att överleva senare delen av säsongen.

En stor del av banarbetarnas arbetstid går åt till att klippa greener, fairways, tees, semiruff, ruff samt sköta bunkrar. Om tid finns över används den till ”finliret”. Dessvärre hinns detta arbete inte alltid med, framförallt när det är hög växlighet på övriga grönytor. Frivilliga insatser som görs är alltid välkomna. Tack alla som ställde upp och jobbade ideellt 2018.

I övrigt gjordes följande saker på vår anläggning 2018:

Elbilsgaraget målades. Driving Range-byggnaden renoverades. En enklare Footgolf bana med 6 hål anlades. Vi fortsatte att gallra bland träden för ökat ljusinsläpp till greener samt tees. Vintertid röjdes sly och buskage över hela banan. En städdag genomfördes. Dräneringar gjordes på hål 1, hål 6 och hål 16. Dammarna på hål 2 och hål 12 rensades.

Nu håller vi tummarna för en vädermässig bra vår så att vi kan komma igång tidigt även säsongen 2019. Bankommittén vill tacka samtliga medlemmar som hjälp oss på olika sätt under 2018. Vi vill också tacka greenkeeper med personal för ert engagemang och hårda arbete under säsongen. Vi önskar er en riktigt trevlig golfsäsong 2019 på Wittsjö GK!

I bankommittén 2018 ingick Arne Persson, Ola Andersson, Olle Stridh, Eva Ågran, Lennart Karlsson, Mikael ”Balke” Jönsson och Anton Nilsson.

Bankommitténs ordförande

Anton Nilsson

 

Sponsor- och marknadskommitténs verksamhetsberättelse för 2018.

Kommittén har under året bestått av följande ledamöter, Mathilda Ludwigsson, Uno Andersson, Micke Rydell, Jan Dahlquist och undertecknad. Kommittén har under året haft fyra protokollförda möten.

WGK har under året haft ca 35 företag som sponsrat klubben på olika sett och med olika summor. Vi har dock inte riktigt nått upp till den budget vi bestämde. Anledning till detta är att vi under de senaste åren tappat en del sponsorer av olika anledningar. Denna trend tycks tyvärr hålla i sig, då vi nu inför 2019 ser att vår trogne guldsponsor, sedan flera år, Wiwood AB hoppar av. Vi ser dock med tillförsikt framåt och ett intensivt arbete pågår för att försöka knyta fler sponsorer till klubben.

Vi har under året även arrangerat en sponsordag där uppslutningen var ganska god. Dagen inleddes med lunch därefter golf och prisutdelning. Vi har också bjudit våra guldsponsorer på ett uppskattat julbord på Furuliden.

Vi har under året annonserat i Svensk Golf, Nordic Golf, Golfpärlor och Golfhäftet.

I vår annonsering har vi framförallt tryckt på våra stugor. Vi har under året, och kommer även fortsättningsvis att marknadsföra oss starkt mot Danmark och dess golfare.

Slutligen vill vi tacka våra sponsorer för året och hoppas på ett givande golfår 2019.

Sponsor- och marknadskommitténs ordförande

Jan Nyman

 

Medlemskommitténs verksamhetsberättelse 2018

Vårt främsta mål har varit att engagera så många medlemmar som möjligt i klubbens verksamhet, som att spela tävlingar, spela med kompisar, egen träning eller träning med vår pro eller bara åka till klubben för att äta – allt för att öka klubbkänslan.

Medlemskommittén har tagit hand om nya medlemmar genom att informera om klubben och om möjligheter att spela med en fadder i grupp eller enskilt. Fadderrundor har alla med klubbhandikapp kunnat deltaga i. För att ytterligare komma igång med golfen har vi bjudit på träning med vår pro en gång i veckan i maj, juni och augusti månad. Vid några tillfällen har vi grillat korv efter fadderrundorna och ”pratat” golf. 12 aktiva medlemmar har ställt upp som faddrar.

Ett annat mål är att verka för att nya såväl som gamla medlemmar skall bli bra på regler. En regelkväll har genomförts och ca 30 medlemmar kom och diskuterade regler.

Alla klubbens damer inbjöds den 26 april till en kväll med modevisning, information och lite tapas.

Vår första medlemstävling var ”Sköna maj” söndagen den 20 maj. En klassisk partävling, bästboll.     Vi hade en ny tävling Frukostgolf den 3 juni – uppskattat. Fredagen den 15 juni spelades en ”nattävling”, singel och med kanonstart. Efteråt serverades det pytt i panna i restaurangen. Vår fjärde tävling var söndagen den 24 juni, en uppskattad Flaggtävling med deltagare i klasserna A, B, C. Priser i alla klasserna var generösa matkassar. Den 11 augusti hade klubben en tävling för att utse klubbens bästa par. Spelformen var Irish greensome och det fanns också en extra tävling med frågor om klubben och om regler. Efter tävlingen följde medelhavsbuffé och prisutdelning. Bästa par blev Siv och Tryggve Harrysson. Den första advent hade vi vår sista medlemstävling ”Julgolf med glögg” En rolig 9-hålstävling med spel på sommargreener. Efteråt glögg med tillbehör och prisutdelning. Under året har våra medlemstävlingar ingått i Order of Merit och Eva Ågran lyckades bäst och vann ett presentkort på ICA.

Vi har försökt marknadsföra klubben som den vänliga, trevliga och tillgängliga klubben och vi hoppas att med allas hjälp kunna öka vårt medlemsantal.

Vi tycker att det varit ett fantastiskt golfår och vill tacka alla medlemmar för all hjälp och stöd vi fått.

Medlemskommitténs ordförande

Siv Harrysson                    

 

Verksamhetsberättelse Seniorgolfen 2018

Seniorgolfen på tisdagar, 18 hål, årgång 2018.

Seniorgolfen startade den 3:e tisdagen efter påskveckan (den 17 april – vecka 16). Det var 2 veckor senare än vanligt p.g.a. den sena våren och samma vecka som sommargreenerna öppnades. Vi avslutade vecka 40, tisdagen den 2 oktober, 1 vecka tidigare än förra året. Seniorgolfen spelades 23 gånger den här säsongen.1 gång (3 maj vecka 18) spelade vi på torsdagen p.g.a. att 1 maj inföll på tisdagen.

De veckor vi inte spelade var: Vecka 20 – seriespel på tisdagen (Skåneserien damer) och utflykt till Perstorp på torsdagen. Vecka 28 – Vittsjöveckan

Tävlingen har genomfördes alla gånger trots den extrema värmen – ibland med något mindre antal deltagare.

Antalet starter har glädjande nog ökat rejält från nedgången förra året då vi bara hade 269 starter på 22 speldagar. I år hade vi inte mindre än 370 starter på 23 speldagar, ungefär samma nivå som 2016 (443 starter på 27 speldagar). I år hade vi alltså cirka 16 deltagare i genomsnitt per gång. För 6 år sedan var det cirka 20 deltagare i snitt per gång – samma år 2013. 2014 var vi 22 deltagare, sedan vände det och 2015 var vi 18 – 2016 var vi 16 och förra året var vi alltså nere i 12-13 deltagare i snitt per gång. Allt som allt hade vi 37 olika personer på vår tisdagsgolf (Det är en liten ökning från förra året) Antalet har minskat sen 2012 då vi var 58 som deltog någon gång. – 2013 var vi 53 – 2014 var vi 55 – 2015 var vi 51 – 2016 var vi 43 – förra året var vi 36 och nu i år var vi 37 som deltog.

Vi var 19 stycken som kom upp i 10 räknade rundor. Det är en ökning med 6. Det var 12 st som spelade mellan 4 och 9 rundor. De resterande 6 deltagarna deltog mellan 1 och 3 gånger.

På 3:e plats kom Jan Dahlqvist med 729 slag. På 2:a plats kom Uno Andersson med 721 slag

Årets vinnare blev Anniki Heinonen med 698 slag (alltså under banans par)

 Trivselgolfen på onsdagar, 9 hål, årgång 2018.

Seniorernas trivselgolf 9 hål startade vecka 16, onsdagen den 18 april. Det var 3:e veckan efter påsk pga den sena våren och samma vecka som sommargreenerna öppnades. Vi avslutade vecka 40, onsdagen den 3 oktober. Vi spelade varje vecka förutom 3 onsdagar. Det var vecka 17 (regn), och vecka 23 (nationaldagen 6 juni) samt Wittsjöveckan vecka 28. I år har vi bara haft 145 starter på 22 onsdagar nästan samma som förra året, men sämre än 2016 då vi hade 297 starter, men på 25 onsdagar. Det har varit 22 olika deltagare (det är samma som förra året men 9 mindre än 2016) och det är 9 som har spelat ganska regelbundet (de övriga 13 har spelat mellan 1 och 5 gånger) Sedan 9 år tillbaka har antalet spelare som deltagit någon gång hela tiden legat mellan 30 och 37. År 2012 och 2013 toppade med 37 resp 36 deltagare. Antalet deltagare har alltså minskat de senare 2 åren.

För 6 år sedan deltog cirka 10 spelare/gång. Sen hade vi en ökning de följande åren fram till och med 2016 då vi hade ett snitt på mellan 11 och 12 och nu är vi nere på cirka 7 deltagare per gång. Priset som flitigaste Trivselgolfare delades mellan Britt och Bengt Olsson med 21 starter (bara missat en gång). Arne Hagelvik belade tredjeplatsen med 19 starter. 4.e platsen delades mellan Carl-Erik Granqvist och Mijo Kopljar med 12 starter. På 6:e plats kom Lisa Nilsson (en av årets nya damer)

 

Vintergolfen 2017-2018

Seniorernas vintergolf startade hösten 2017 (tisdagen vecka 43). Näst sista rundan spelades tisdagen den 9 januari. Efter lite vinter spelades så den sista rundan tisdagen den 30 januari. Veckorna 50-52, 02-04 samt 06-13 var det för mycket snö på banan. Vi spelade 8 tisdagar och 7 torsdagar med start kl 10. 31 gånger genomfördes inte tävlingen av olika anledningar som t.ex regn, snö, kyla, utflykt till annan bana. Vintergolfen spelades 10 ggr på ordinarie greener hål 1-5 samt 15-18 som då spelades 2 ggr. Resterande 5 rundor på vinter tee och vintergreener hål 1-5 samt 15-18 som då gicks 2 ggr. 115 (155, 268) rundor avverkades vilket gjorde att vi var c:a 8 (8,10) spelare i snitt per gång. Med siffror inom parentes avses året innan resp. året dessförinnan. Vinnare av vintergolfen blir den som har lägst antal slag räknat på de 10 bästa ronderna. Vi var 7 (7,11) deltagare som kom upp i 10 räknade rundor. 10 (16) deltagare spelade mellan 1 och 9 ggr. Beträffande antalet priser har vi utgått från att vi var 7 som kom upp i 10 rundor och att alla ska få pris. 3:e pris går till Arne Hagelvik med 710 slag. 2:a pris går till Mats Branje med 706 slag

!:a pris och vintermästare blev alltså Jan Dahlqvist med 697 slag.

Utflyktsgolfen på torsdagar

 Våra utflykter gick tidigare om åren till 10-12 olika banor. Deltagarantalet sjönk markant de senaste åren efter att vi tidigare varit upp till 30-40 startande per bana. Efter att för 3 år sedan deltagandet sjunkit till knappt 20 startande per bana prövades för 2 år sedan att besöka 4 utvalda, trevliga banor som inte var belägna i närområdet. P.g.a. dåligt intresse genomfördes bara de två första utflykterna (Sjöbo och Karlshamn). De 2 planerade utflykterna på hösten ställdes in. Utflykterna gick i år liksom förra året istället till de banor som ingår i 4-lingen som vi då spelade´2 gånger på våren och 2 gånger på hösten

Gemensam avslutning

Tisdagen den 9 oktober var det avslutning för Seniorgolfen och Trivselgolfen. Avslutningen började kl 10 med en tävling över 10 hål med enbart 4 klubbor. Vi var 29 stycken som hade anmält sig och kanonstart från 4 hål användes. Som en extra tävling ingick ”närmast flaggan” på hål 14. Lisa Nilsson vann dampriset och Jan Nyman herr priset. Sistnämnde vann också hela tävlingen på 21 poäng. Därefter var det val av ordförande i Seniorkommittérna där Loie Karlsson omvaldes 1 år. Efter prisutdelningen i Seniorgolfen och Trivselgolfen intogs en gemensam mycket välsmakande måltid i restaurangen.

De övriga pristagarna kan ses på hemsidan under – Klubben WGK – Seniorkommittén – Seniorgolfen resp Trivselgolfen.

Seniorkommitténs ordförande

Loie Karlsson.

 

Junior/elit/tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 20178

Under 2018 slogs tidigare Junior/elit respektive tävlingskommittéerna samman till en. I samband med detta tillträdde en ny ordförande och ett antal nya ledamöter mitt i säsongen. Med tanke på kommitténs omfattande ansvarsområde har inte arbetet varit utan störningar, men alla i kommittén tillsammans med klubbchef har gjort sitt yttersta för att få verksamheten så bra som möjligt.

Årets juniorträning var uppdelad i grupper efter ålder, handicap samt intresse. Storleken på grupperna har varierat, generellt har vi dock tappat ”yngre juniorer” i träning. Sommarlägret var som vanligt välbesökt och uppskattat av deltagarna.

Vi hade anmält ett lag till matchligan och i år blev det succé! Våra fem juniorer Emil, Erik, Maximus, Oskar och Simon tog hem hela matchligan i konkurrens med 42 andra lag från hela Skåne. Oskar vann dessutom Order Of Merit på Rookietouren.

Vi har även haft två spelare, Simon och Elias, som visat goda resultat i Teen Tour och andra juniortävlingar.

Eliten och några juniorer startade säsongen med inomhusträning på Hässlegården.

Wittsjö Gk:s elitspelare lyckades inte försvara sin plats i division ett och tar nästa år nya tag i div två med den självklara målsättningen att ta sig upp ett igen. Deltog i laget gjorde Andreas Hedlund, Ola Mattsson, Joakim Flink, Rickard Jönsson, David Enarsson, Jörgen Holmkvist, Olle Lindblom.

Under 2018 genomfördes flera tävlingar i SGFs och SKDFs regi. Vi hade i början på maj nära 100 startande damer i Ladies Senior Tour och lite senare på säsongen SM-klubblag damer div2 och en deltävling på Teen Tour samt Rookietouren. Både klubben och banan fick mycket beröm för arrangemangen från deltagare, lagledare, domare och andra närvarande.

Klubbmästare 2018 för damer blev Gunilla Nilsson, herrar; Anderas Hedlund och juniorer Simon Troedsson. Tävlingsprogrammet för tävlingar arrangerade av klubben såg ut ungefär som tidigare år. Det är alltid en avvägning mellan singel- och partävlingar. Totalt 669 starter under veckan, i jämförelse med föregående år med 774 starter Vi försöker hitta en bra balans och lyssna på medlemmarna. Det är också till stor del sponsorerna som styr vilken tävlingsform dom vill ha.

Wittsjöveckan hade ett par nya tävlingar. Vi uppfattar tävlingarna som uppskattade, dock med ett för högt pris. Vår uppfattning är att Wittsjöveckan ska bestå av roliga tävlingar, med huvudsyfte att umgås, till human kostnad. Detta ser vi över till nästa säsong.

Junior/elit/tävlingskommitténs ordförande Emil Fredriksen

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

VERKSAMHETSPLANER WGK 2019

Bankommittén

Medlemmarna i bankommittén jobbar kontinuerligt med en framtidsplan för vår anläggning. I framtidsplanen finns många projekt, stora som små. Ur denna plan plockar vi varje år några projekt, som vi prioriterat utifrån projektens storlek, hur tidskrävande de är samt hur kostsamma de är. Bankommittén har som målsättning att utföra nedanstående förbättringar på vår golfanläggning under 2018:

 

 • Fortsatt underhåll av våra byggnader.
 • Fortsatt gallring av träd för ökat ljusinsläpp till greener och TEEs.
 • Fortsatt röjning av sly på banan.
 • Genomföra en städdag.
 • Förbättra och renovera dräneringar bl.a. på hål 1.
 • Renovera och plana ut några TEEs.
 • Rensa dammen på hål 2.
 • I övrigt kommer vi utföra ett antal mindre arbeten.

I bankommittén ingår:

Arne Persson, Ola Andersson, Olle Stridh, Mikael Jönsson, Lennart Karlsson,

Eva Ågran samt Anton Nilsson

Ordf. bankommittén Anton Nilsson

 

Sponsor/marknadskommittén

Ansvarsområde;

 • I samråd med klubbchefen arbeta för extern marknadsföring av klubben och golfens betydelse för gemene man, handha och svara för all informationsverksamhet till sponsorer/företag.
 • Bygga upp ett partnerskap med sponsorer där vi som klubb erbjuder företagen ökade möjligheter att utveckla företaget, kunder och personal bl. a genom att skapa kontaktnät för sponsorer och därmed ökade sponsorintäkter för klubben, ansvar för all försäljning av reklam i samverkan med bankommittén.
 • Att minst en sponsordag genomförs dvs. företagsgolf.
 • I samverkan med junior och elitkommittén arbeta för särskilda sponsoraktiviteter för junior och elitverksamheten.
 • Att klubbens åtagande avseende reklam etc. fullgörs enligt ingångna avtal, att skyltar och reklammaterial håller hög standard
 • Att marknadsföring av våra golfpaket och stugboende
 • I samverkan med tävlingskommittén ansvar för att det finns tävlingssponsorer för de arrangemang som golfklubben ska genomföra

I sponsor/marknadskommittén ingår; Jan Nyman, Jan Dahlqvist, Christer Nilsson, Matilda Ludvigsson, Mikael Rydell, Uno Andersson, samt David Enarsson.

 

Jan Nyman

Ordförande i Sponsor/marknadskommittén

 

Medlemskommittén

Medlemskommittén arbetar för att medlemmarna skall trivas på sin klubb och att klubbkänslan skall öka. Klubben skall engagera så många medlemmar som möjligt i följande aktiviteter och tävlingar;

 

 • Genom att informera via e-post, kommitténs blogg, facebook och anslag på klubben.
 • I mitten av april kommer vi att kalla till ett uppstartsmöte där alla kommittéer, styrelsen, restaurangen och Pro informerar om vad som skall ske under säsongen.
 • Golfvärdar under augusti och september är ett populärt inslag i verksamheten och skall fortsätta.
 • Fortsätta att arbeta för att medlemmarna får ett mervärde av sitt medlemskap t.ex. genom fyrlingen och samarbete med andra klubbar.
 • Vi vill ge förutsättningar att bli en bättre golfare och föreslår medlemsaktiviteter såsom gruppträning med Pro, försäsongsträning inomhus och regelträffar under vinterhalvåret. Fortsätta med regel vandring på våren och ansvara för ”veckas regelfråga”.
 • Innan grönt kort utbildningen är avslutad skall vi ge information om klubben och om möjligheten att spela med en ”fadder” enskilt eller i grupp. Någon från medlemskommittén skall också ta personlig kontakt med nya medlemmar. Ansvara också för fadderverksamheten för medlemmar med klubbhandicap. Alla medlemmar med klubbhandicap erbjuds gratis träning en gång per vecka.
 • Att underlätta kontakten mellan nya och gamla medlemmar är viktigt. Därför skall vi genomföra fem tävlingar enbart för medlemmar. Vi börjar med ” sköna maj” i mitten av maj, därefter nattgolf med pyttipanna i mitten av juni, flagg tävling den 24 juni, inofficiella greensome mästerskapet andra veckan i augusti och jul golf med glögg den 1:a advent. Alla medlemstävlingarna ingår i Order of Merit, ett poängsystem, där prisutdelning sker vid julgolfen. Vi kommer också att fortsätta med ”Bästboll 9 hål”.
 • En aktivitetskväll, vårträff, för enbart damer är planerad i början av maj och för golfspel en gång i veckan, 9 hål där alla damer är välkomna oavsett handicap. På sikt planeras för att starta en damkommitté för att värna om utvecklingen av damgolfen inom klubben.

I medlemskommittén ingår;

Siv Harrysson, Mona Mattsson, David Enarsson, Helena Malje, Bengt Gunnarsson, Stanley Hallström och Britt Persson

 

Siv Harrysson  Ordförande i medlemskommittén

 

Seniorkommittén

 Seniorkommitténs målsättning är att kunna erbjuda golfspel under trivsamma former för klubbens seniorer.

 • Under 2018 kommer verksamheten bedrivas på liknande sätt som under det gångna året.
 • Det blir utflykter till andra banor, vilka vi besöker avgörs senare i år. Strävan är att utflykterna kommer att förläggas till de banor som ingår i 4-lingen som vi då spelar en eller flera gånger. Första utflykten i april och sedan varannan eller var tredje vecka med uppehåll under juli månad.
 • På onsdagar spelar vi ”trivselgolf” över 9 hål. Vi startar på hål 1 under lågsäsongen och på hål 10 under högsäsongen. Verksamheten startar i början april.
 • På tisdagar spelar vi ”seniorgolf” över 18 hål. Alternativa dagar gäller de dagar seriegolf spelas på WGK:s bana. Verksamheten startar i början april.
 • Seniorkommittén ansvarar även för ”vintergolfen” som spelas på vintergreener eller ordinarie greener beroende på banans kondition. Vi spelar tisdagar och torsdagar när vädret tillåter.
 • Seniorkommittén ser också till att ”seniorsektionens blogg” under medlemssidor på hemsidan uppdateras med aktuell information

 

I seniorkommittén ingår

Loie Karlsson och Arne Hagelvik

 

Loie Karlsson Ordf. seniorkommittén

 

Tävlingskommittén tillika junior och elitkommitté ( J E T)

Ansvara för i samverkan med medlemskommittén att klubbens medlemmar erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter såväl tävlingsinriktat som sociala tävlingsformer både individuellt och i lag. Aktiviteterna ska främja den sociala gemenskapen och vända sig till såväl etablerade medlemmar och nya medlemmar.

Kommittén har följande ansvarsområde;

 • att lokala regler fastställs och allmänna bestämmelser följs, vidare ansvara för att i samverkan med bankommittén, se till  att banan är tydligt markerad enligt gällande regelverk.
 • att hålla sig informerad om Svenska golfförbundets regler för handicapsättning och ansvara för handikapsverksamheten inom klubben
 • att i samråd med klubbens tränare (PRO) genomförs schemalagd träning för juniorer och elitgrupp och att klubbens juniorer och elitgrupp bereds möjlighet att tävla på annan ort i första hand inom Skånes golfförbunds tävlingsverksamhet.
 • att juniorer stimuleras att vara på golfbanan utöver träningstider genom en ökad social gemenskap bl.a. genom att grillkvällar anordnas för juniorer.
 • att föräldrar till juniorer erbjuds prova på golf när deras barn tränar.
 • att beslutade tävlingar genomförs enligt Svenska Golfförbundets tävlingsbestämmelser samt förbereda och genomföra prisutdelningar.
 • samverkan med medlemskommittén för marknadsföring av egna tävlingar och aktiviteter.
 • att klubbens medlemmar erbjuds regelträffar och information om golfvett och speltempo.
 • rekrytering och utbildning av erforderliga funktionärer finns till egna tävlingar.
 • att klubben om möjligt deltar i Svenska golfförbundets och Skånes Golfförbunds anordnade serier för dam, herr och juniorer.

 

I tävlings/junior/elitkommittén ingår; Andreas Hedlund, Mikael Rydell, David Enarsson, Rikard Lind, Emil Fredriksson, Anders Carlén och Simon Svensson

Emil Fredriksson Ordförande i junior /elit/Tävlingskommittén

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Protokoll fört vid Wittsjö GK:s vårmöte den 18 mars 2018

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Det antecknas att 44 röstberättigade med­lemmar är närvarande.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. Det antecknas att mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan för mötet fastställdes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Det uppdras åt Bengt Eklöf att vara ordförande vid mötet och åt Dina Gutrad att föra protokollet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet. Det uppdras åt Göran Nilsson och Jan Dahlqvist att räkna röster samt jämte mötesordföranden justera protokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse. Bengt Eklöf föredrar verksam­hetsberättelsen för verksamhetsåret 2017. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
 7. b) Redogörelse för styrelsens årsredovisning. Åke Thelandersson redogör för styrel­sens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2017. Styrelsens årsredovisning godkändes.
 8. Föredragning av revisionsberättelse. Åke Thelandersson föredrar revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räken­skapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning m.m. Resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräk­ningen fastställdes.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvars­frihet för den tid som revisionen avser.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplan och budget före–drogs på höstmötet. Bengt Eklöf redogör för de justeringar som gjorts i den verksamhetsplan som föredrogs på höstmötet. Åke Thelandersson redogör för de justeringar som gjorts i den budget som föredrogs på höstmötet. Verksamhets–plan och budget för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret fastställdes.
 12. Behandling av styrelsens förslag och motioner. Det antecknas att det inte anmälts några motioner. Styrelsen har inte heller några förslag.
 13. ANDT- Mötet godkände Hässleholms fritids föreningspolicy om alkohol, narkotika, doping och tobak.
 14. Val av revisor (rest från höstmötet). Paul-Tage Hansen valdes till revisor.
 15. Ledamot i valberedningen (rest från höstmötet). Bo-Göran Andersson valdes till ledamot i valberedningen.
 16. Övriga frågor.
  1. Självservering i kiosken. Personalen i restaurangen kommer att se till att det finns ett utbud i kiosken. Som utgångspunkt kommer det att vara självservering i kiosken. Kiosken kommer att vara bemannad vid tävlingar och inbokade större sällskap. Kontanthanteringen kommer att ersättas med betalning via Swish. Inköp i kiosken kommer också att kunna betalas i restaurangen och på kansliet.
  2. Kalendern på hemsidan. Chatarina Blomberg: Den kalender som ligger på hemsidan behöver uppdateras.
  3. Pron David Enarsson. Ett mejl angående träningarna har skickats ut. Det finns ett fåtal platser kvar så det är hög tid att anmäla er. Den 15 april startar den första gröna kortet utbildningen.
  4. Presentation av den WGK:s klubbchef Mikael Rydell. Mikael Rydell presenterar sig och berättar för medlemmarna om sitt uppdrag.
  5. Stugorna. Bengt Eklöf informerar om stugorna. Styrelsen har tagit fram ett golfpaket med greenfee och övernattning priset är från 899 kr per natt beroende på hur många personer som bor i stugan. Det kommer att ske en invigning av stugorna i vår.
  6. Friskvårdsbidrag. Golf är numera godkänt för friskvårdsbidrag. Friskvårds–avgiften omfattar dock inte medlemsavgiften. Som det ser ut i dag bör dock spelavgiften för fyrlingen kunna omfattas av friskvårdsbidraget. Till nästa år kommer vi att se över hur del av årsavgiften som är spelavgift och hur stor del som är medlemsavgift.
  7. Restaurangen. Under 2018 kommer restaurangen att drivas av Ingrid Lind.
  8. Grupper och bokning för spel. Det finns sammanlagt elva grupper som spelar återkommande på Wittsjö GK. Tidigare år har Mona lagt in grupperna i GIT. Vilka spelare som varit här har vi inte haft kontroll över. Vi vill ha mer kontroll över vilka spelare som är här. Vi vill också, om det är möjligt, kunna få tillbaka starttider som gruppen inte kommer att utnyttja lite tidigare än vad som varit fallet förut. Klubbchefen har fått styrelsens uppdrag att föra en dialog med de olika grupperna.
  9. Vinnare i medlemslotteri bland medlemmar som betalat in medlemsavgifter för 2018 senast den 31 december 2017. Vinnarna får ett konto om 200 kr att handla för i kiosken eller restaurangen. Det antecknas att 131 medlemmar betalde in sin avgift senast den 31 december 2017. Vinnarna i medlemslotteriet är följande. (Namnen på vinnarna kommer också att publiceras på föreningens hemsida.)

Kerstin Nilsson, Per Åke Hansson, Jörgen Johansson, Ingvar Carlberg, Thomas Sundgren, Tobias Stensson, Bengt Nilsson, Hähnel Hartmut, Gunilla Nilsson, Ingrid Skoglösa, Roland Olsson, Sune Nilsson, Karl-Johan Lindblad, Karsten Kristensson, Bo Persson.

 1. Mötet förklaras avslutat.

Deltagarna bjöds på kaffe och kaka i golfrestaurangen.

Vid protokollet                     Justerat

 

Dina Gutrad                           Bengt Eklöf

(mötessekreterare)            (mötesordförande)

 

Justerat                                    Justerat

 

Göran Nilsson                       Jan Dahlqvist

(justeringsman)                   (justeringsman)

Klickbara länkar till worddokument:

vårmöte 2018 Verksamhetsplaner

Vårmöteshandlingar 2019

vårmöte19