Wittsjö Golfklubbs NYA! Golfskola

Wittsjö Golfklubbs NYA golfskola i samarbete med Niblick Golf Academy

Vi satsar i år på en ny golfskola med en del förändringar från tidigare, Vi har känt att det är dags att tänka om när det gäller inriktningen på denna del av vår verksamhet. Vi har dels velat ta hänsyn till synpunkter och idéer från tidigare deltagare samt att vi gärna vill hänga med i golfens utveckling och kanske rentav gå i täten för densamma.

Som ett led i detta kommer vi att korta ner utbildningen till en tvådagars för att på så vis både bli effektivare samt komma ner lite i pris jämfört med tidigare. Vi har även tagit hänsyn till vad som för golfaren framåt och vilka delar av träningen som ger bäst effekt på spelet. Framförallt vill vi hjälpa till att göra spelet roligare:

Så här är kurserna upplagda (anmäl er på info@wittsjogk.se)

 ”Slå bättre slag ” (Tema Slagen) handlar om målträning på övningsområde och Range. Fokus ligger på att lösa uppgiften dvs att få bollen så nära målet som möjligt. Vi tränar på förmågan att visualisera bollflykten och känna in svingen som skapar den bollflykten.

Program torsdag 9.30 Fika och genomgång 10.00 Uppvärmning 10.10 första start in värdering Lunch efter hand som man kommer in 13.30 Träning närspel och sving 16.30 avslutning för dagen ca 18.30 middag Program fredag 08.30 Frukost och genomgång 09.30 Träning närspel och sving 12.30 Lunch 13.30 Spel 9 hål med feedback på hur tekniken sitter på banan 16.30 slut.

”Träna din inre caddie” (Tema Spelet) handlar om hur spelaren, med den sving och den slagrepertoar som finns, får ut bästa möjliga resultat på banan. Här ligger fokus på spelstrategi och mentala färdigheter som att kontrollera tillstånd och fokusera på rätt saker under speltes gång. Helt enkelt att “träna sin inre caddie”.

Program torsdag 9.30 Fika och genomgång 10.00 Uppvärmning 10.10 första start in värdering Lunch efter hand som man kommer in 13.30 Ny spelövning efter ny genomgång 16.30 avslutning för dagen ca 18.30 middag Program fredag 08.30 Frukost och genomgång 09.30 Tävling över 9 hål 12.30 Lunch 13.30 Träning på närspel och range kopplat till de metoder vi gått igenom på banan 16.30 slut.

Golfskola 2 dagars med boende 2 995 kr, om du bor i närheten och endast vill ha skolan är priset 2 100 kr

Datum för golfskolorna 2019

Datum               Tema                      Huvudtränare

18-19/4                Tema Slagen 1           Hasse Bergdahl

25-26/4               Tema Slagen 2           Magnus Andrén

2-3/5                    Din inre Caddie 1      Göran Dahl

9-10/5                 Tema Slagen 3           Hasse Bergdahl

16-17/5                Din inre Caddie 2      Göran Dahl

23-24/5               Tema Slagen 4           Hasse Bergdahl

29-30/5               Tema Slagen 5          Tony Frank

6-7/6                   Tema SLagen 6           Tony Frank

13-14/6               Din inre Caddie 3      Göran Dahl

27-28/6              Din inre Caddie 4      Göran Dahl

25-26/7              Din inre Caddie 5      Göran Dahl

1-2/8                   Din inre Caddie 6      Göran Dahl

Varmt välkomna att skriva in er via mail info@wittsjogk.se ange ”Golfskola” i rubrikraden