Info till faddrar

TISDAGSGOLFEN

Tack för att du ställer upp som fadder till medlemmar med hcp 36-54. Även i år är det tisdagar som gäller. Vi har minskat ner faddrarna till två varje gång. Behöver vi vara fler kallar vi in extra.

Ni som står som första namn är ansvarig och bör helst vara på klubben vid 17:30 tiden för att hälsa välkommen och ev. ordna en putt-tävling innan ni går ut och spelar på banan kl 18:00. 3 tider är bokade och vi spelar 9 hål. Lämpligt att spela scramble några gången i  början och sedan singelspel.

7 maj   Siv Harrysson    070-2916230   Bengt Olsson  070-9963393

14 maj  Eva Ågran 070-9382780 Jan Gustafson 072-9424828

21 maj    Bengt Gunnarsson  070-8137181  Lennart Karlsson 070-1711376

28 maj  Eva Ulmfelt 070-8383735 Rolf Månsson 0451-26035

4 juni Loie Karlsson   073-2034727 Kjell Olsson  070-8642905

11 juni  Siv Harrysson Bengt Olsson

18 juni  Eva Ågran  Jan Gustafson

25 juni  Bengt Gunnarsson  Lennart Karlsson

30 juli  Eva Ulmfelt Rolf Månsson

6 augusti   Loie Karlsson Kjell Olsson

13 augusti Siv Harrysson Bengt Olsson

20 augusti  Eva Ågran  Jan Gustafson

27 augusti   Siv Harrysson  Bengt Gunnarsson