Info till faddrar

TISDAGSGOLFEN

Tack för att du också i år ställer upp som fadder till medlemmar med hcp 36-54.

Ni som står som första namn är ansvarig och bör vara på klubben i god tid för att hälsa välkommen. Första start 18:00 och 3 tider är bokade.

5 maj               Siv Harrysson                          070-2916230

Bengt Olsson                           070-9963393

12 maj             Eva Ågran                                 070-9382780

Jan Gustafson                         072-9424828

19 maj             Bengt Gunnarsson                070-8137181

Lennart Karlsson                    070-1711376

26 maj             Eva Ulmfelt                              070-8383735

Rolf Månsson                         0451-26035

2 juni               Loie Karlsson                          073-2034727

Kjell Olsson                              070-8642905

9 juni               Siv Harrysson

Bengt Olsson

16 juni            Eva Ågran

Jan Gustafson

23 juni            Bengt Gunnarsson

Lennart Karlsson

30 juni            Eva Ulmfelt

Rolf Månsson

4 augusti        Loie Karlsson

Kjell Olsson

11 augusti      Siv Harrysson

Bengt Olsson

18 augusti      Eva Ågran

Jan Gustafson

25 augusti      Siv Harrysson

Bengt Gunnarsson