Damgolfen

Spel med damer

Alla damer är välkomna att spela med ” Young Ladies” oavsett hcp. 9 hål varje torsdag kl 17:00. Vi börjar den 3:e maj och sedan spela vi torsdagar i maj, juni och augusti. Vi spelar Eclectik över säsongen, ingen anmälan krävs.

Varmt välkomna

Wittsjö GK / Medlemskommittén