Author Archives: Micke Rydell

 • -

Banan fortfarande i superkondition

Säsongen fortsätter, vår bana är i ypperligt skick och så arbetar vi vidare med att den skall vara. Vi kommer inte att göra någta massiva vinteråtgärder före 2 veckan i oktober.  Varmt välkomna till fortsatt spel.


 • -

Har du rätt swish till kiosken??

Hej där Wittsjömedlem tänk på att vi har olika swishnummer ett för kansli och ett för restautang o Kiosk

Till Restaurang o kiosk 123-644 55 22

Till Reception o shop  123- 263 89 06


 • -

Ett stort tack

Vi riktar ett stort tack till Lisbet Bärlund som idag skänkte bort sin revers på 5000 till klubben. Styrelsen vill därmed tacka å det ödmjukaste.

Klubbledningen


 • -

BANAN ÄR ÖPPEN!!

Men det finns regler att rätta sig efter!! Banan är öppen och vintern har varit snäll. Vi har inte full växtlighet ännu men det ser så här lång bra ut. Vi kommer på nästa styrelsemöte att fatta beslut kring hur vi gör med våra klubbtävlingar, restaurang mm framledes mer om detta under nästa vecka.

Det är nu viktigare än någonsin att lägga tillbaka uppslagen torv och att laga alla nedslagsmärken ni ser på greenerna efter bästa förmåga.

 • Följande punkter gäller framledes på Wittsjö Golfklubb O B S
  Innan spel:
  För tillfället åk inte tillsammans till klubben
  Inga samlingar till dess nya besked lämnas (annat än utomhus)
  Håll 2 meters lucka till alla
  Undvik att vistas mer än en o en i klubbhus o shop
  Ingen kontanthantering för närvarande!!
  Tvätta händerna ofta. Ha gärna med er egen handsprit.
  Håll toaletterna fräscha!
  Medlemmar kan checka in via app i möjligaste mån.
  Under spel
  Lämna flaggstången i hålet alltid.
  Byt inte scorekort.
  Kratta bunkrar MED handskar på.
  Håll avstånd till varandra, under och efter rundan med.
  Lär er hur man gör en ”luft high five”.
  Endast swish betalning i kiosken även med bemanning.
  Efter spel
  Byt om på parkeringen
  Vi kommer inte att ha handdukar i omklädningsrummen tills vidareVi kommer eventuell att kunna servera enklare mat fast på färre bord
  Detta skall vi klara om vi hjälps åt
  Klubbledningen

 • -

MIN GOLF BOOKING!

Tänk på att i dessa tider går det utmärkt att checka in när du kommar till klubben via appen ”Min Golf Booking” ett bra hjälpmedel för att både boka tider och anmäla ankomst…


 • -

Dagsverka på klubben

Hej

Här kommer en liten uppmaning till alla golfare i WGK som kan hantera en målarpensel. Vi har ju bestämt oss för att göra vår vackra bana ännu finare genom att måla kanslibyggnaden och verkstadsbyggnaden inför den stundande säsongen. Vi var 10 tappra golfare som skurade och borstade i måndags men det dåliga vädret tillät ingen målning. Så i onsdags var vi tyvärr bara 8 som målade slamfärg så det stog härliga till. Trots det blev vi inte klara, så vi kör en ny målningsdag nu på måndag med start 09.00 och om det behövs även nästa onsdag samma tid.

Vi som hoppas på bättre uppslutning är B-G Andersson och Janne Dahlquist.


 • -

Ordföranden berättar

Coronatider och dess konsekvenser för Wittsjö golfklubb

Inom ledningen för Wittsjö golfklubb försöker vi möta framfarten av Corona viruset. Hela vårt samhälle påverkas på alla sätt med stora konsekvenser. Alla människor blir berörda på olika sätt av de restriktioner som myndigheterna har bestämt. Vår sjukvård är hårt ansatt och gör ett fantastiskt arbete. Företag tvingas till kraftiga neddragningar i sin verksamhet.

I denna stund som råder i samhället är det för närvarande möjligt att utöva golfspel om man följer de restriktioner som gäller och som vi genom klubbchefen har informerat om i utskick per mail till alla medlemmar den 26 mars. Vi förutsätter att alla följer de ordningsföreskrifter som råder, som du även hittar på golf.se. Hjälp varandra ute på banan med att följa restriktionerna.

Ledningen för Wittsjö golfklubb har diskuterat de konsekvenser som Corona viruset kan betyda för golfklubben. Vi har försökt överväga ett antal scenario för klubben för att på bästa sätt parera vad som väntar. År 2020 blir inget vanligt år för någon del av samhället. Golfen kommer att påverkas och det är svårt att förutse hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir för vår golfklubb.

Eftersom golfbanan är öppen och tillgänglig för medlemmar och gäster behöver vi ha service och banan kräver skötsel. Så långt det är möjligt har vi försökt påverka de anställningar som är påverkbara. Detta innebär att det råder en osäkerhet när restaurangen öppnar. Öppettider och service i kansliet/receptionen, inklusive golfshopen, kommer att påverkas.

Den erbjudna träningsverksamheten och den planerade tävlingsverksamheten kan för närvarande genomföras med stöd av de restriktioner alternativt lokala ordningsföreskrifter som gäller. Vi återkommer om förutsättningarna förändras.

Huruvida vi kan genomföra det uppskjutna vårmötet som planeras till söndagen den 26 april får vi överväga inte minst när det nu inte är tillåtet med sammankomster över 50 personer.

Vi kommer att följa utvecklingen och hålla er informerade. När det är tid för sammanfattning av de ekonomiska följderna får vi återkomma till hur vi gemensamt kan hantera den situation som uppstått.

Ta vara på dig och följ myndigheternas bestämmelser och råd.

Med vänlig hälsning

Bengt Eklöf

Ordförande

 


 • -

Lägesbeskrivning Wittsjö Golfklubb

Vi planerar att öppna hela banan den 1 april. Bokningen är redan nu öppen från den 3:e april. Vi hoppas på en toppen säsong och tror att banan är redo att ta mot er alla. Vi kommer fortfarande att hålla vinter tider i kansliet de närmaste 2 veckorna d v s Tisd och torsdagar sedan får vi se vilka exakta tider som kommer på fråga.

Vi hade tänkt att ha uppstartsrea i shopen men det väntar vi med av förklarliga orsaker. Vi kommer att ha en jätterea när vi tror oss kunna det.

Vi siktar på att öppna restaurangen senast till påsk. Vi kommer däremot att öppna kiosken med bemanning och utökat sortiment från den 1 april. Men håll ögonen på hemsidan då allting just nu är tämligen osäkert.

Wittsjö Golfklubb har 122 medlemmar som är i riskgruppen plus 70 år ca 20%. De flesta av dessa tillhör de mest aktiva besökarna på hemmaklubben. Lägger vi sedan till övriga pensionärer så blir det 200 totalt kommer vi upp i 32% av medlemsstocken. Vi är rädda om er!  Men inte bara om er vi är även måna om resten av medlemmarna och om personalen. Av den anledningen kommer här riktlinjer och punkter vi verkligen vill att alla efterföljer med början NU!

Följande punkter gäller framledes på Wittsjö Golfklubb:

Innan spel

 • För tillfället åk inte tillsammans till klubben
 • Inga samlingar till dess nya besked lämnas (annat än utomhus)
 • Håll 2 meters lucka till alla
 • Undvik att vistas mer än en o en i klubbhus o shop
 • Ingen kontanthantering för närvarande!!
 • Tvätta händerna ofta. Ha gärna med er egen handsprit.
 • Håll toaletterna fräscha!
 • Medlemmar kan checka in via app i möjligaste mån.

Under spel (kommer färska tävlingsregler från R&A på fredag)

 • Lämna flaggstången i hålet alltid.
 • Byt inte scorekort.
 • Kratta bunkrar MED handskar på.
 • Håll avstånd till varandra, under och efter rundan med.
 • Lär er hur man gör en ”luft high five”.
 • Endast swish betalning i kiosken även med bemanning.

Efter spel

 • Byt om på parkeringen
 • Vi kommer inte att ha handdukar i omklädningsrummen tills vidare
 • Vi kommer eventuell att kunna servera enklare mat fast på färre bord

Detta skall vi klara om vi hjälps åt

Klubbledningen


 • -

”Powerstart!” den 2 maj

Vi erbjuder en riktigt skön start på säsongen 2020. En avrostning om man så vill! En heldag under ledning av tränare Andreas där förmiddagen vigs åt genomgång av alla klubbor i bagen. Träning på range, bunker, chipping green och puttningen den viktigaste konstformen i spelet golf. Därefter blir det tid för övervakat spel efter lunch. Andreas går med i några hål per grupp och ger goda idéer om spelstrategi och klubbval.

Fika och lunch ingår i paketet. Pris per person 695 kr, blir intresset stort kanske vi även kör den 3 maj.

Anmälan senast den 28 april till kansliet info@wittsjogk.se


 • -

VÅRMÖTET FLYTTAS FRAM

Styrelsen tog igår beslutet att flytta fram 2020 vårmöte till i första hand 26 april kl 14.00.


Åtgärden är på direkt rekommendation från i första hand riksidrottsförbundet och mer tydligt från Svenska Golfförbundet. Anledningen är som ni förstår Coronaviruset och de riktlinjerna från förbundet att avhålla sig från att hålla sammankomster.

Vi kommer naturligtvis att ha alla handlingar, innehållande ekonomisk redovisning, budget, motioner samt styrelsens svar på dessa motioner, tillgängliga från nästa vecka främst digitalt för utskick men även om så önskas i pappersform.

Men vi avråder från besök på kansli om det inte är nödvändigt, detta gäller i synnerhet dig som befinner dig i någon av riskgrupperna.

Vi håller samtliga uppdaterade på händelseutvecklingen och om vi behöver göra ytterligare framflyttningar av mötet.

Städdagen

Städdagen den 21 mars genomförs enligt tidigare utskick.’

Styrelsen beslutade att genomföra städdagen, men utan att ha samlingar inomhus före eller efter. Vi har därför ingen servering utan vi uppmanar till att ha egen mat med.

Givetvis delar vi ut lunch biljetter som gäller för dagens rätt under vardagar säsongen 2020. Medtag handskar och så mycken egna redskap ni har.
Det är en hel del att göra efter stormarna. Ni som är hålchefer vet var ni tar vägen. De som är osäkra på uppgiften får hjälp av bankommittén.

Vi kommer även att ha en tre-klubbtävling efter städningen på ordinarie greener varmt välkomna/ Bankommittén.

Varma hälsningar från styrelsen genom klubbchefen i denna något ovanliga tid.