Author Archives: Emil

  • -

Kansliet håller jul- och nyårsstängt!

Kansliet stänger för jul och nyår. Vi är tillbaka torsdagen den 7 januari 2021. Tack för i år!


  • -

Sista chansen…

Måndag 7 december stänger  vi ordinarie tee och green på resterande hål. Efter det tillåts endast spel från vintertee till vintergreen.


  • -

Rangen stängd

Nu har vi stängt rangen och bollautomaten. Det finns ett mindre antal bollar ute för självplock.


  • -

Banstatus!

Banan är blöt och behöver vila!

Därför stänger vi hål 6-14 från och med måndagen den 16 november.

Hål 1-5 samt 15-18 hålls tillsvidare öppna med ordinarie tee och green.

/Balke


  • -

”Bollränna”

Från och med måndagen den 9 november är bokningen i ”min golf” och Git stängd för säsongen. ”Bollränna” gäller!


  • -

Höstgreenfee

Från och med den 1/11 2020 är greenfee för 18 hål 250:-. Vi håller banan öppen så länge vi bedömer det lämpligt.